เสนอความคิดเห็นเรื่องทีวีในรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดีใจที่รถเมล์ไทยมีการพัฒนา แต่อยากเสนอความคิดเห็นให้ผู้บริหารนำไปเพิ่มเติมดูค่ะ เรื่องทีวีในรถนั้น ดี แต่...การให้อ่านประวัตินั้นไม่โอเค เพราะน้อยคนที่จะสนใจอ่านข้อความ นอกจากนี้แล้วตัวหนังสือยังเล็กมาก อ่านได้ตั้งอยู่ใกล้ไม่เกิน3เบาะเท่านั้นและนอกจากนี้แล้วรถยังสั่นตลอดเวลาทำให้อ่านไม่ได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ แก้เป็น ตัวหนังสือตรงบอกป้ายว่าถึงไหนแล้วให้ขนาดใหญ่ๆ มากกว่าจัเป็นตัวเล็กๆติ๊ดนึงอยู่ตรงหัวมุม ช่วงที่ยังไม่ถึงป้ายนั้นก็ให้เป็นโฆษณาก็ได้ จะทำให้ขสมก.ได้รับรายได้เพิ่มในอีกทางหนึ่ง จึงอยากเสนอความคิดเห็นให้ทางขสมก.ลองพิจารณาดูค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่สะดวกยิ่งขึ้นไป ขอบคุณที่แนะนำบริการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ