เสนอขสมกเพิ่มสายทาง พหลโยธิน-ปากเกร็ด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ขสมกเพิ่มสายรถเมล์ จากเส้นทางถนนพหลโยธินไปปากเกร็ด ตอนนี้ไม่มีรถเมล์ของขสมก ไปเส้นทางดังกล่าวเลย ซึ่ง ประขาชนใช้เส้นทางนี้เยอะมาโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ