เสนอขยายระยะทางของรถสาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีหมู่บ้านสร้างใหม่จำนวนมากตามถนนเส้นไทรน้อย (ช่วงหลังจากเคหะบางบัวทองไป อ.ไทรน้อย) ส่งผลให้มีจำนวนประชากรแถบนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ รถเมลล์สาธารณะมีเพียงสองสายที่ให้บริการคือ สาย 156 และ 134 ซึ่งสิ้นสุดที่เคหะบางบัวทอง ทำให้ผู้ใช้บริการที่อยุ่เลยเคหะบางบัวทองต้องนั่งรถสองแถวหรือรถตู้ต่อไป โดยระยะทางก็ไม่ไกลมากแต่ต้องเสียค่าเดินทางสองต่อ จึงขอเสนอ ขสมก. พิจารณาเพิ่มระยะทางไปอีกหน่อย อาจจะถึง รพ.ไทรน้อย หรือ อ.ไทรยน้อย จะดีมากครับ ผุ้ใช้บริการมีเยอะขึ้นมากๆ ครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ