เวลาเดินรถเมล์สาย51

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 51 เลขที่ 16-3918 และ 16-3897 ไม่ยอมออกรถจอดอยู่ที่บริเวณซอยกันตนาเป็นระยะเวลานาน ช่วงเวลา 7.15-7.45

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)