เวลาเดินรถสาย149

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะขอความร่วมมือขอวองค์กรดำเนินจัดการการเดินรถเมย์โดยสารสาย149ให้เร็วขึ้นหน่อยถ้าปรับเวลาไม่ได้อยากจะให้มีสายรถเมย์ที่ผ่านจากเซ็นหลุยถึงผ่านคลองสารเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้มีสาย149สายเดียวแถมช้าด้วยผู้โดยสารรอกันทีเป็นชั่วโมง็อยากจะให้ทาง​ ขสมก พิจรณา