เวลาการปล่อยรถสาย 49

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยผมต้องเดินทางด้วยรถเมล์สาย 49 เกือบทุกวัน ระหว่างป้าย รพ.วชิระ-หัวลำโพง ช่วงเวลา บ่าย 2-3 โมงเย็น อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถด้วย ยกตัวอย่างวันนี้ ยืนรอรถตั้งแต่ 14.25 รถเมล์ร้อนเสริมมา หลังจากนั้นกว่าจะมีรถมา ใช้เวลา 50 นาที ในการยืนรอ ในครั้งนี้ผมทนไม่ไหวจึงอยากจะแนะนำให้ลองปรับความถี่ในการปล่อยรถใหม่ ซึ่งในทุกๆวัน รอต่อครั้งไม่ต่ำกว่า 15 นาทีอยู่แล้ว

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการได้รับควมสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ