เวลาการปล่อยรถนี่ห่างกันกี่นาทีหร่อคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควรปล่อยรถให้เร็วกว่านี้นะคะ รอมาเป็นชม.เเล้วคะ ยังไม่มีรถสายนี่ผ่านมาสักคัน ป้าข้างๆมาก่อนเขาบอกมารอตั้งนานเเล้ว ยังไม่มาเลย นี่มารอเป็นชม.เเล้วคะ ยังไม่มา ควรปล่อยไม่เกิน20นาทีนะคะ บางคนเข้ากำหนดเวลาเดินทางคะ กำหนด1ชม.ครึ่งเดินทาง ปานนี้รถยังไม่มาเลย

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ