เลิกให้ผู้โดยสารไปยืนรอก่อนลงรถให้ด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นทุกสาย ไม่รู้ ขสมก. อบรมพนักงานยังไงให้ชอบไล่ผู้โดยสารไปยืนรอตรงประตูรถก่อนจอดให้ลง การทำแบบนี้มีความเสี่ยงให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุกระทันหัน ผมขอเสนอ และเรียกร้องให้ ขสมก. อบรมพนักงาน รวมถึงมีคำสั่งให้พนักงานรถร่วม ให้ผู้โดยสารนั่งจนกว่ารถจะจอดสนิทที่ป้ายแล้วถึงให้ลุกลงได้ ไม่ใช่ให้ไปยืนรอเพื่อลง ผมไม่อยากเห็นคำตอบว่าจะรับเรื่อง และจะดำเนินการ ผมต้องการให้ขสมก. แจ้งผมตรงนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะบังคับใช้เป็นรูปธรรมภายในกี่วัน กี่เดือน(ห้ามถึงปี) พร้อมต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ ในระยะเวลาที่เหมาะสม