เลิกเอา หน้าผู้ริหารทั้งหลายแหล่มาใส่จอบังคับให้ผดส.ดูได้แล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รำคาญมาก พูดอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่มีประโยชย์อะไรกับผดส.เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ