เลิกทำรถเมล์เถอะครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 24 เป็นอะไรมีคนโบกแต่ไม่เข้าป้ายผ่านศึกเวลา 16:00น วันที่ 1กันยา 2561 คนกรุงเทพเดือดร้อนครับ ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เลิกทำเถอะรถเมล์น่ะ ภาพลักษณ์องค์กรยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ อายแทน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 24 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ