เรื่อง สาย 203

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผู้โดยสารจำนวนมาก รอรถที่ป้าย แยกคอกวัว เพื่อต่อรถสาย 203 ข้ามสะพานพระปิ่น ไป พาต้า บางพลัด และอื่นๆ ปัญหาคือ ขึ้นไปแล้ว เก็บเงิน แล้ววนไปสนามหลวง เราก็อยู่ในรถตลอดเพื่อไปพาต้า พอรถออกจากสนามหลวง เก็บเงินเราอีกแล้ว ทั้งๆที่เพิ่งจะจ่าย จึงร้องเรียน ขอให้วิ่งตรงไปเลย ไม่ต้องวนไปสนามหลวง หรือถ้าวนไป ก็ไม่สมควรเก็บสองครั้ง ขอยํ้า คนส่วนใหญ่ต้องการข้ามแม่นํ้า รถร่วมมี ข้ามแม่นํ้าไปเลย แตเราไม่ต้องการขึ้นรถร่วม เราใช้ ขสมก เพื่อไม่ต้องการให้เจ้ง ให้อยู่ต่อไปได้ ขอโปรดให้ผู้บริหารทราบด้วย ขอบคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ