เรื่อง ขอชมเชยและขอบคุณ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผอ. เขตการเดินรถที่ 4 เนื่องจากในวันที่ 17 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใกล้แยกรัชโยธิน เป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถประจำทางครีมแดงสาย 179 ได้รับบาดเจ็บ 2 ท่าน เหตุเกิดจากรถกระบะขับตัดหน้ารถประจำทางอย่างกระชั้นชิด รถโดยสารประจำทาง มีนายเดรียงศักดิ์ เลิศกระโทก เป็น พขร และ คุณลำดวน เป็น พกง คุณลำดวน เธอเป็นผู้ประสานงานคิดค่อคู่กรณี บริษัทประกันภัย และรถฉุกเฉิน และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เธอได้สละเวลาดูแลและเป็นธุระให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดทั้งวันในวันเกิดเหตุ และยังติดตามถามไถ่อาการบาดเจ็บตลอดมา จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณและชื่่นชมในนำ้ใจอันดีงามของพนักงาน ขสมก ซึ่งเป็นพนักงานแบบอย่างทีดี ในการดูแลเอาใจความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทำให้ผู้โดยสารได้รับความอุ่นใจในการใช้บริการ ขสมก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 179 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ