เรื่อง​องปรับ่ราคาบัรโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กทม.ทำรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง รถติดมากอยู่แล้ว ยังปรับขึ้นค่าโดยสาร คนก็แก่มาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นก็ยิ่ง​ติดหนัก แล้วนี่ปนับเิ่มราคาบัตรโยวาร ปรับที 55 บาท รายเดือน 200 กว่าบาท จะขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนไปถึงไหน คนก็แห่ไช้รถส่วนตัวมากขึ้นอีกติดหยักกวาาเดิมอีด เอาอะไรคิดกันค่ะ องค์กรคุณน่ะ กี่สมัยก็ไม่พัฒนาขึ้นมีแต่แย่ลงๆ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ขสมก. มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งที่ผ่านมา ขสมก. คิดค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนมาโดยตลอด และราคาไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อีกทั้งไม่ได้ปรับขึ้นมานานหลายปีส่งผลให้รถ ขสมก. และรถร่วมหลายรายขาดทุน ทั้งนี้ ขสมก. มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการใช้บริการและสะดวกในการเดินทางมากขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ