เรื่องรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บางคันเป็นรถแอร์อยู่แล้ว สภาพดี แต่กลับได้รถคันใหม่สีฟ้า แต่รถบางคันสีชมพูที่ชอบขับหวาดเสียวไม่รับผู้โดยสารเนี่ย ไม่เปลี่ยนสักทีคะ เสาหักก็มัดไว้ ประตูก็เปิดได้ข้างเดียวบ้าง เบาะพังบ้าง

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอชี้แจงว่า รถโดยสารใหม่สีฟ้าเป็นรถของ ขสมก. โดยตรง ส่วนรถสีชมพูเป็นรถเอกชนร่วมบริการซึ่งเข้าร่วมวิ่งกับ ขสมก. จึงไม่สามารถนำรถโดยสารใหม่สีฟ้าทดแทนรถเอกชนร่วมบริการสีชมพูได้ กรณีพบพนักงานขับรถประมาทหวาดเสียว ขอรายละเอียด หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)