เรื่องป้ายรถเมล์แยกท่าอิฐ และการบริการยอดแย่ของรถเมล์ 134

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยกำหนดป้ายรถเมล์ตรงนี้ให้แน่นอนหน่อย บางคันจอดตรงร้านยา บางคันจอดตรงร้านรถมือสอง บางคันจอดตรงร้านซ่อมรถ คือขอให้มันแน่นอนหน่อย เพราะหลายครั้งที่ต้องวิ่งขึ้นรถเมล์จากตรงนี้ไปตรงนั้น วันนี้ยืนรอตรงนี้ วันอื่นไปรออีกทีหนึ่ง อยากจะขอป้ายรถที่แน่นอน เพราะวันนี้รถเมล์สาย 134 ขับรถไม่รับผู้โดยสาร เวลาประมาณ 19:40 น. มองป้ายทะเบียนไม่ทัน แย่มากพอเห็นมองป้ายทะเบียนแล้วรีบขับหนี คือวันนี้อยู่รอรถเมล์ไม่รู้ว่ารถจะจอดรับตรงไหน ก็รอตรงร้านรถมือสอง แต่รถเมล์สาย 134 คันนี้จอดตรงร้านซ่อมรถ ผดส.แถวร้านรถมือสองก็วิ่งไป คนแรกโบก ไม่รับ เราโบกคนที่สองก็ไม่รับทั้งๆที่เห็นและหันมาทางเรา และก็ขับไปเลย หลายครั้งแล้วกับเหตุการณ์แบบนี้นะ ช่วยสั่งสอนและอบรมบ้าง