เรื่องการให้บริการและขับีถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ ปอ.84-19วัดไร่-bts กระเป๋ารถเมล์ชอบชักสีหน้าใส่ผู้โดยสาร บางรายมีขึ้นเสียงใส่ผู้โดยสาร ส่วนคนขับรถชอบด่ารถคันอื่นทั้งทีบางครั้งตัวเองก็ผิดช่วงเย็นรถเยอะ ควรนึกถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย

เรียนท่านผู้โดยสาารที่เคารพ ก่อนอื่นใดทั้งหมดองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่่ท่านต้องได้พบกับการบริการที่ไม่ดีของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ขั้นตอนต่อไปองค์การจะทำหนังสือถึงบริษัทให้กำชับ-ตักเตือนพนักงานประจำรถสายปอ.84 ให้แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้โดยสารเท่านั้น การชักสีหน้าใส่ผู้โดยสารเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพหากต่อไปมีการร้องเรียนเข้ามาอีกองค์กาารจะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ