เรียกรถ 91 แม้เรียกตรงป้าย แต่รถไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เลขรถ 12-5658 6-55113 คนขับก็เห็นว่ามีคนรอที่ป้ายตรงวงเวียน 1 ร้านยา แต่คนขับพยายามแซงรถสองแถว ทำให้คนรอป้ายนั้นไม่มีคนได้ขึ้น รบกวนให้คนขับปรับปรุงหน่อยนะคะ พลาดรถคันคุณ พวกเราต้องรออีกเกือบครึ่งชม คนที่รอก็งงว่าทำไมไม่จอด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ