เมื่อไหร่ จะปรับปรุง การปล่อยรถสาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เป็นสายที่ปล่อยรถได้ขาดระยะมากๆ ควรมีปรับปรุงการบริหารจัดการตารางเวลาการเดินรถบ้างนะคะ สาย 73 ผ่านไปเป็น 10 คัน 206 ไม่มาสักคัน บริหารจัดการกันยังไง แจ้งเป็น 10รอบก็ไม่เคยปรับปรุง

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ