เมื่อไหร่รถเมล์ไทยจะพัฒนา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเมสาย23คือวิ่งวันละคันหรอ รอนานมากๆนานทุกวัน คิดจะพัฒนาบ้างมั้ยถามจริง คนก็รอเยอะมาก เสียเวลา ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากอยู่ประเทศที่การเดินทางเป็นแบบนี้เลย ห่วยแตกสุดๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ