เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 179 เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศสักที