เมื่อไร สาย 134 จะไปถึง อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี ครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อไร สาย 134 จะไปถึง อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี ครับ ในเมื่อ ถนน ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ