เมล์แอร์ไปร.พจุฬา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากปรีดีพนมยงค์26 ไปร.พจุฬา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 22,115 ลงบริเวณคลองเตยต่อรถประจำทางสาย 45,46,47 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 22,115 ลงบริเวณคลองเตยต่อรถประจำทางสาย 45,46,47 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ