เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เก้าอี้นั่งสำหรับผู้สูงอายุมีน้อยไปและสัญลักษณ์ไม่ชัดเจนถูกผ้าม่านบังและจอแสดงป้ายบังทำให้ไม่เคยเห็นใครลุกให้ผู้สูงอายุนั่งเลย นอกจากว่ากระเป๋ารถจะบอก ซึ่งก้อน่าเห็นใจพนักงานเพราะคนที่นั่งเองบางครั้งก้อเป็นผู้สูงอายุแล้วดังนั้นจึงอยากให้ข้อคิดเห็นว่า 1 ควรใช้สัญลักษณ์เป็นเก้าอี้ที่แตกต่างออกไปเช่น สีเบาะ หรือว่ามีการบอกใก้ชัดเจนไม่ใช่แปะที่กระอย่างปัจจุบัน 2 ควรมีมากกว่าหนึ่งตัวเนื่องจากปัจจุบันจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณล่วงหน้าหากท่านนำไปปรับปรุงเพราะวันข้างหน้าคุณก็ต้องอายุมากขึ้นเช่นกัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ