เพิ่ม gps

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้ ขสมก. เพิ่ม gps บนรถเมล์ทุกคัน เพื่อนประโยชน์ของประชาชน ในการใช้ application viabus ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องเเล้ว จะได้นำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจรณาดำเนิดการต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ