เพิ่มเวลาให้บริการ 91ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
91ก น่าจะให้บริการถึง 4ทุ่ม ขากลับน่าจะเปลี่ยนทางวิ่งจากเข้าสาย3 เป็นเลียบคลองทวีเหมือนขามา เนื่องจากมีแต่สองแถวซึ่งแน่นมากๆ และเส้นนี้มีสายเดียว และตอนนี้มีบีทีเอส เส้นเพชรเกษมแล้ว คนที่ใช้บริการก็จะเยอะขึ้น หลายคนคงไม่อยากเบียดในสองแถว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.