เพิ่มเที่ยวรถใน ชม.เร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รภเม 28 รอนานมาก นานๆมาครั้งก็เต็ม รณรงค์ให้รักษาระยะห่าง แต่รถเมนานๆมาที คนก้ยืนแน่น รอเต็มป้ายรถเม

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ