เพิ่มเที่ยวรถสาย 141 แสมดำ - จุฬา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยเห็นว่าผมคนหนึ่งที่ใช้บริการรถสาย 141 ทุกวันโดยขึ้นจากโลตัสพระราม 2 มาลงคลองเตยสังเกตุเห็นว่าการบริหารจัดการรถไม่เหมาะสมมาระยะหนึ่งเมื่อเทียบกับการที่มีการบุรณาการในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีดังนี้ 1.ช่วงเช้ามีการปล่อยรถที่มาถึงป้ายโลตัส ช่วงเวลา 06:00 น.-08:00 น. ปล่อยรถน้อยเกินไป ต้องรอนานประมาณ 30 นาที ซึ่งปริมาณผู้โดยสารนั้นมีมากจะเต็มตั้งแต่ป้ายบางกระดี่แล้ว 2.นายท่าที่ตรวจปล่อยรถตรงกม.9 นั้นทุกวันจะทำการไล่ผู้โดยสารเบียดขึ้นรถให้ได้โดยไม่ดูว่ารถนนั้นเต็มจนไม่มีที่จะยืนแล้วและใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น "ชิดในด้วย โอ้ขยับไปสองวาแล้ว" "ขึ่นนไปให้คุ้มค้าทางด่วนหน่อย" (มีผู้ใช้บริการมาเล่าให้ฟังตลอดสำหรับสายอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไง) ทั้งๆที่ไม่มีที่จะยืนแล้ว ไม่ทราบว่ารถนั้นให้ยืนได้กี่คน ทุกเกินไปหรือป่าว ขอเสนอแนะดังนี้ 1.ช่วงเวลา 06:00 น.-08:00 น. ควรจะปล่อยรถให้มากว่าปัจจุบันเมื่อเทียบกับสาย 140 แล้ว รอ 141จะมีรถสาย 140 มาผ่านก่อน 5-7 คันไม่รวมรถตู้นะครับ สาย 141 จะมาสักคัน 2.ที่มีการเสริมวัดยายล่มผมก็ว่าดีนะครับแบ่งคนไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเที่ยจะจะดีมากเลยไม่ต้องมาหรอกครับแค่ช่วง 06:00 น.-08:00 น.สัก 5 คันก็รับคนได้มากแล้วครับ 3.ถ้ารถมีน้อยควรเสริมรถคลองเตยช่วงเช้าสัก 4 คันผมว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่จะมาลงที่ กรมศุล และคลองเตยมาก ครับ 4.ถ้าคิดว่ารถไม่พอวิ่งน่าจะดึงรถร่วมเอกชนเข้ามาร่วมวิ่งในเส้นทางนี้นะครับจากแสมดำ-คลองเตย เท่านี้ก็แก้ปัญหาได้ครับ สุดท้ายหวังว่าทางขสมกจะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ