เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยจัดรถเมล์ให้วิ่งผ่าน BTS วงเวียนใหญ่ด้วยค่ะ มีแต่ขาไปมีสาย105 120 76 167 ขากลับมีอยู่สายเดียวคือ76 มาทีก็แน่นมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ