เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมเส้นเสรีไทย. หลายปีที่ผ่านมาเส้นทางสายรถเมล์น้อยจังและรถหมดเร็วด้วยน่ าจะ้เพิ่มสายรถเมล์บ้างนะเพราะเส้นนี้คนก็อยู่เพิ่มมากขึ้นจากหลายๆปีที่ผ่านมา