เพิ่มสายรถเมล์ใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการเพิ่มสายรถเมล์ใหม่จากหน้ากรมโยธาธิการ ขึ้นทางด่วนไปลงพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำนวนมากต้องการ โดยเฉพาะเมื่อเวลาเลิกงาน 16.30 หลายคนต้องไปตั้งหลักที่อนุสาวรีย์ชัย ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย (ไม่มีรถสายใดผ่านเลย จากหน้ากรมโยธา รร.สามเสน ขึ้นทางด่วน ไปลงงามวงศ์วาน)