เพิ่มสายรถเมล์ประชาอุทิศ90เส้นคลองสวน-สีลม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มสายรถเมล์ เส้นนี้ค่ะ เนื่องจากหากต้องการไปต้องนั่งรถหลายต่อมากค่ะ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงเส้นทางเดินรถวิ่งบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรถสาธารณะและการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขตปริมณฑลที่มีมากขึ้น ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป