เพิ่มสายรถเมลล์ 178 ป้ายสีน้ำเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนเพิ่มรถเมล์สาย 178 ป่ายสีน้ำเงินค่ะ รถมาช้ามารอ 45 นาที ต่อคันได้เลยค่ะ แถวเสนานิคม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)