เพิ่มสายรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอความกรุณาเพิ่มสายรถ180 ช่วง5โมงเย็นหน่อยนะคะ คนรอขึ้นรถเยอะมากค่าาา

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)