เพิ่มระยะทางของรถร่วมขสมก.สาย 89 ตลิ่งชัน-สวนลุมพินี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันในบริเวณถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์จนถึงวงเวียนนครอินทร์(นนทบุรี)ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ได้เกิดหมู่บ้านจัดสรรขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีห้างสรรพสินค้ามาเปิดอีกมากมายเช่น Homework, Homepro, The Walk และล่าสุดเป็น The Crystal SB Ratchaphurk ทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่จะต้องเดินทางเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพื่อทำกิจกรรม และเดินทางไป-กลับที่พักอาศัย มีความไม่สะดวกเนื่องจากรถเมล์สายที่วิ่งผ่านในปัจจุบันนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอคือสาย 64 และ 751 ซึ่งมีรถจำนวนไม่มาก โดยเฉลี่ยจะมีรถเมล์วิ่งผ่านจุดดังกล่าวชั่วโมงละ 1 คันเท่านั้น ประกอบกับรถเมล์ทั้ง 2 สาย จะมีระยะเวลาเดินรถในช่วงเย็นสิ้นสุดเพียงแค่ 6 โมงเย็นเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่เลิกงานในตอนเย็น และจะต้องฝ่ารถติดจากในเมืองเพื่อไปถึงจุดดังกล่าวให้ทัน 6 โมงเย็น ด้วยจากเหตุผลดังกล่าว จึงใคร่ขอความกรุณา ขสมก. ช่วยเพิ่มระยะทางการเดินรถของรถร่วมขสมก.สาย 89 ตลิ่งชัน-สวนลุมพินี เขตการเดินรถที่ 4 จากเดิมมีระยะสิ้นสุดที่ตลิ่งชัน(บริเวณถนนสวนผัก/คลองมหาสวัสดิ์) ให้มาสิ้นสุดที่วงเวียนนครอินทร์แทน เนื่องจากจำนวนรถของสาย 89 นั้น จะมีจำนวนรถมากกว่าและระยะเวลาเดินรถที่เลิกดึกกว่าสายที่กล่าวในข้างต้น อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับเรื่องร้องขอให้เพิ่มระยะทางรถร่วม ขสมก. สาย 89 ตลิ่งชัน - สวนลุมพินี ให้มาสิ้นสุดที่วงเวียนนครอินทร์ นั้น จะดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้พิจารณาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ