เพิ่มรอบรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพิ่มรอบวิ่งรถเมล์สาย543ช่วงrush hour หน่อยค่ะ คนรถขึ้นรถที่สถาถานีคูคตเยอะมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป