เพิ่มรอบการเดินรถ และ จัดสรรช่วงเวลา สาย 114

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แจ้งรอบที่ 3 ขอให้ช่วยบริหารและปรับปรุงการเดินรถของรถเมล์สาย 114 ด้วยค่ะ ช่วงเวลา 6:00-8:00 น. เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปทำงาน ซึ่งพบปัญหาว่ารถไม่มีเลย ระยะห่างของแต่ละคันก็นานมาก ทำให้มีผู้ใช้บริการตกค้างจำนวนมาก ไปทำงานล่าช้า เกิดปัญหาตามมา ช่วยเร่งปรับปรุงหน่อยค่ะ หากได้รับข้อความช่วยแจ้งตอบกลับด้วน เพราะแจ้งเรื่องไปหลายรอบมาแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)