เพิ่มรอบการเดินรถหรือเพิ่มสายการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันบนถนนราชพฤกษ์(ตัดใหม่)มีรถมย์ที่ให้บริการ คือสาย64(สนามหลวง-นนทบุรี)และ751(สะพานพระราม4-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า)แต่ผู้ใช้บริการใช้เวลาในการรอรถแต่ละรอบนานมากๆ จึงอยากขอความกรุณาให้ขสมก.พิจารณาเพิ่มรอบการเดินรถหรือเพิ่มสายการเดินรถบนถนนราชพฤกษ์ ซึ่งยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้บริการเลือกคือ บริการรถตู้ แต่ปัญหาคือรถตู้ไม่อยากรับผู้โดยสารที่ลงระหว่างทาง(ต้องการผู้โดยสารที่ขึ้นต้นทาง-ปลายทางเนื่องเพราะจะได้เก็บเต็มราคา)และบ่อยครั้งที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ