เพิ่มรถแอร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย25 มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อยากให้ทาง ขสมก พิจารณาให้รถแอร์เป็นรถทางด่วนด้วยครับอย่างน้อย10คัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 25 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ