เพิ่มรถเส้นทางเกษตร-นวมินทร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถนนสายเกษตรนวมินทร์ มีรถเมล์สาย 178 ที่นำมาวิ่งแทนรถสองแถวที่เลิกวิ่งไปแล้ว แต่ต้องรอรถเมล์นานมากดูเหมือนมีรถแค่ 3 คันวิ่งวนรับส่งผู้โดยสาร แต่อยากให้เพิ่มจำนวนรถให้มากกว่านี้ เพราะถนนสายนี้ไม่มีรถเมล์ผ่าน ยกเว้นสาย 178

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 178 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ