เพิ่มรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากทราบว่าทำไมไม่มีรถเมล์จากมีนบุรี- ลากระบังคะ ทั้งๆที่ทางนั้นรถติดมาก ถ้าเพิ่มรถจากตรงนี้ จะแก้ปัญหารถติดได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งมีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง ทำให้คนมาลงเส้นนี้มากขึ้น ทำไมไม่มีรถคะ ถ้าคุณเห็นใจประชาชนจริงๆ หรืออยากพัฒนาประเทศจริงๆ ควรทำให้มันดีกว่านี้หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ