เพิ่มรถเมล์เพิ่ม ผ่านมหาวิทยาเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าลาดกระบัง หัวตระเข้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มรถเมล์ ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง ทะลุออกขนส่งพื้นที่ 4 ซึ่งเป็นเขตกรุงเทพเหมือนกันเหตุฉไน ไม่มอบความเจริญมาให้ หรือถนนหลวงแพ่ง บางนากิ่งแก้ว ถนนลาดกระบัง พาซิโอรบกวนเช็คให้หน่อยน่ะค่ะ