เพิ่มรถเมล์สาย 89 และ 710

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้เพิ่มรถเมล์สาย89 และ710 ในรอบเช้า-เย็น หน่อย กว่าจะมารอ6โมงเช้าได้ขึ้น7โมงครึ่ง. กว่าจะมารอนานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 710 เเละสาย 89 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)