เพิ่มรถเมล์สาย 26 ช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ ขสมก เพิ่มรถสาย 26 เกษตร-มีนบุรี เนื่องจากช่วงเวลาเร่งด่วน รถติดทำให้รถที่มาจากอนุเสาวรีย์มาช้า ผู้โดยสารตกค้างที่ป้าย หรือเพิ่มสายรถที่วิ่งจากเกษตรไปรามอินทรา ปัจจุบันมีเพียง 26 สายเดียว

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ