เพิ่มรถเมล์สาย 13

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ผู้บริหาร ขสมก. ช่วยเพิ่มจำนวนรถเมล์ร้อนสาย 13 หน่อยได้มั้ยคะ เพราะรู้สึกจะมีปัญหารถขาดระยะบ่อยเหลือเกิน โดยเฉพาะวันศุกร์และสิ้นเดือน คอยเป็นชั่วโมง ไม่มาสักคัน ต้องโทร.เข้า 1348 ให้เค้าช่วยปล่อยรถมาหน่อย หรือถ้าจะไม่เพิ่มจำนวน ก็จัดระยะเสริมช่วงสั้น ก็จะดีกว่ารถขาดระยะ ผู้โดยสารที่จะรอขึ้นรถเมล์จะได้ไม่ล้นป้ายรถเมล์ ความแออัดของผู้โดยสารบนรถเมล์ก็จะได้ลดน้อยลงไปด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ