เพิ่มรถสาย 5 ถึง central ศาลายา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ต้องการให้เพิ่มรถบริการ จากสาย 5 ถึง central ศาลายา เพราะไม่มีรถวิ่งไปถึงเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ