เพิ่มปริมาณรถสาย 522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นสายที่มีผู้ใช้บริการเยอะมากในชั่วโมงเร่งด่วน และปริมาณรถตู้สายนี้น้อย ควรเพิ่มจำนวนวิ่งในรอบเช้าและเย็นให้มากกว่านี้ และอยากให้ใช้รถยูโรสีส้มมากกว่าสีขาวเพราะสภาพเหมือนจะดับตลอดเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ