เพิ่มจุดจอดรถประจำทางให้ชัดเจน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริเวณแยกท่าพระ ถนนเพชรเกษม ทั้ง2ฝั่ง จุดเชื่อมต่อระหว่างบริการรถเมล์และรถไฟฟ้าสถานีท่าพระ อยากให้จัดทำจุดจอดรถเมล์ให้ชัดเจนหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าจุดจอดรถอยู่ตรงไหน เห็นแต่คนรอเยอะๆก็เดินไปยืนรอตามๆกัน อยากให้จัดทำจุดจอดรถเมล์ให้ชัดเจนค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ