เพิ่มจำนวนเที่ยวรถเมล์สาย 29

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยเกี่ยวกับการรับผํ้โดยสาร ตรงป้ายthai pbs การรอขึ้นรถเมล์สาย 29 เป็นปัญหาทุกวัน เพราะอยู่ช่วงกลางระหว่างทางพอเข้าใจ แต่อยากให้ปรับเปลี่ยนนิดนึงเห็นใจคนยืนรอกันบ้าง ตอนนี้บางหน่วยงานก็ได้ยกเลิก wfh กันบ้างแล้ว การยืนรอรถไม่เคยต่ำกว่า 30 นาที ถ้าให้ต่อรถเมล์หลายต่อก็ไม่ไหวค่าใช้จ่ายมันก็สูง ขอความกรุณาาด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ