เพิ่มจำนวนรอบรถ สาย 134

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรอบรถสาย 134 ค่ะ เพราะช่วงเวลาเร่งด่วน ตอนเช้า หรือ ช่วงค่ำ ถึงประมาณ 22.00 น. คนล้นรถ แทบจะยืนที่ประตูแล้วค่ะ เป็นสายที่คนใช้บริการเยอะ และวิ่งระยะทางค่อนข้างไกล ฝากให้พิจารณาค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป ร้องเรียนชมเชยแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)