เพิ่มจำนวนรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เห็นควรให้เพิ่ม รถ วิ่งช่วง แยกหลักสี่ ถึงวัดเสมียนนารี รถสาย 510 ไม่พอกับการให้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมใว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขในการบริการต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)